Reduserte åpningstider

Også sommeren 2017 vil en del enheter og avdelinger i Lenvik kommune ha redusert åpningstid.

Kundetorget

I perioden 22. mai – 9. august vil Kundetorget (sentralbord og skranke) ha følgende åpningstid: Mandag – fredag fra kl. 09:00 til 14:00

Ansatte/saksbehandlere kan nås på internnummer eller mobil. Telefonnummer finner dere i ansattregisteret

Byggesak

Faggruppe byggesak vil ha de samme åpningstider som kundetorget (se over).

Oppmåling

Faggruppe geodata/oppmåling vil ha de samme åpningstider som kundetorget (se over).

PS: For både Byggesak og Oppmåling er det mulig å få satt opp egne avtaler. Vennligst ta kontakt med kundetorget på telefon 77 87 10 00 for timebestilling.

NAV

Fra 1. juni til 14. september vil NAV Lenvik ha åpningstid for drop-in-henvendelser kl. 12-14 mandag, tirsdag, torsdag og fredag. Kontoret vil ikke ha ikke åpent for drop-in besøk på onsdager. Avtalte møter kan gjennomføres selv om publikumsmottaket ikke er åpent. NAV kan kontaktes på telefon 55 55 33 33 og www.nav.no

Biblioteket

Åpningstidene til Lenvik bibliotek finner du her Lenvik bibliotek