Tidligstemmegivning

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 er mandag 11. september. I Lenvik er det også valgdag søndag 10. september. Men allerede fra 1. juli kan du avgi din stemme.

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge.

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.

I Lenvik kommune vil tidligstemming kunne skje ved å møte opp på kundetorget i Lenvik rådhus, Finnsnes i åpningstiden som er kl. 09:00 - 14:00 fra mandag til fredag.

Innbyggere kan også ta kontakt på e-post eller pr. telefon for å avtale tidspunkt. 
- E-postadr.: postmottak@lenvik.kommune.no 
- Tlf.nr.: 77 87 10 00.