Tufteparken snart på plass

Tufteparken er et lavterskel tiltak for uorganisert idrett og folkehelsen. Arbeidet med å etablere regionens første Tuftepark er godt i gang, og i løpet av høsten er apparatene på plass.

Parken, som er lokalisert like ved Finnsnes kirke, har en bred målgruppe fra små barn opp til seniorer, og det er en fin kombinasjon mellom lek og trening! Det vil i løpet av 2017/2018 kjøres kurs i hvordan man kan bruke apparatene, og tilpasse øvelsene. Dette vil frisklivssentralen stå for, og nærmere informasjon kommer.

Trening med egen kroppsvekt er en naturlig, sunn og skadeforebyggende treningsform som er allment tilgjengelig og kan utføres hvor som helst, både innendørs og utendørs. Tufteparken er et konsept som ble startet av Lasse Tufte i 2011. Kort fortalt er det en form av en utendørs treningspark, som er ment som et naturlig samlingspunkt for både trening og som en sosial arena. Konseptet er en suksess som raskt brer seg, og hittil er omkring 100 parker etablert eller under etablering i Norge. Fra før er det i Troms fylke etablert en Tuftepark i Tromsø, og en annen er planlagt i Setermoen leir i Bardu kommune.

Tufteparken består av 10 apparater i form av enkle metallkonstruksjoner. Apparatene er tilrettelagt slik at absolutt alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av alder, kjønn, høyde, treningsbakgrunn og fysiske forutsetninger. Parken kommer sammen med et instruksjonsskilt med et utvalg av øvelser både for nybegynnere og viderekomne. Parken er vedlikeholdsfri, enkelt utformet og har ingen bevegelige eller løse deler.

Tufteparken på Finnsnes skal ferdigstilles i løpet av høsten 2017. Offisiell åpning vil foretatt våren 2018, men parken kan fritt benyttes av alle når arbeidene er ferdigstilt, og apparatene montert.

Få mer info og se bilder fra andre Tufteparker;

Tufteparken.no

Tufteparken på Facebook