Veileder mot hatkriminalitet

Lenvik kommunestyre vedtok i k-sak 139/16 denne kommunale veileder mot forebygging av radikalisering, hatkriminalitet og voldelig ekstremisme.Veilederen angir kortfattet informasjon om hvordan vi kan forebygge fremtidig radikalisering og utvikling av voldelig ekstremisme.

Veilederen er elektronisk med koblinger til ulike relevante nettressurser knyttet til radikalisering.

Forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme er et felles samfunnsansvar.

Kommunens arbeid for å sikre gode og trygge oppvekstkår for kommunens barn og unge er kanskje den viktigste forebygging vi kan gjøre. Der vi motvirker frafall i skolen, og arbeider aktivt for å unngå marginalisering og utenforskap. Vi må alle samme arbeide for et inkluderende samfunn, med gode møteplasser for dialog og inkludering.

Les veilederen