Boligtomter på Gibostad

Lenvik kommune har regulert og tilrettelagt for mulig salg av boligtomter i et regulert boligområde i Markveien på Gibostad. Lenvik kommune vil kartlegge interessen og tar sikte på å inngå intensjonsavtale med aktuelle kjøpere.

Sak vedrørende egengodkjenning av detaljregulering av Markveien ble behandlet av kommunestyret i K-sak 45/18, den 24.05.18.

Forutsetning for utbygging av området (i tråd med reguleringsplanen), er at aktuelle kommunale tomter selges til fastsatt pris, og at de som eier de private tomtene aksepterer forpliktende avtaler med kommunen om bidrag til utbyggingen/anleggsbidrag. Dette forutsetter en egen prosess.

Kommunen ønsker å klargjøre interessen for å kjøpe tomter i området. Dersom du er interessert i å kjøpe en av de aktuelle boligtomtene av kommunen, meld din interesse ved å sende e-post/melding til postmottak@lenvik.kommune.no

Merk forespørselen «Kjøp boligtomt i Markveien på Gibostad, E-sak 18/2627».

Vedlegg til denne saken: