Brukerundersøkelser er i gang

Lenvik kommune er i gang med årets brukerundersøkelser blant sine innbyggere. Omkring 1 400 personer vil få tilbud om å gi sitt syn på Lenvik kommunes tjenestetilbud innenfor flere sektorer. Foresatte i til barn i barnehager har allerede gjennomført undersøkelsen.

Det er sjuende året Lenvik kommune gjennomfører spørreundersøkelser om kvaliteten på, og tilfredsheten med, ulike kommunale tjenester. Hensikten med brukerundersøkelsene er å få svar på innbyggernes opplevelse av de forskjellige kommunale tjenestene, slik at man kan utvikle de til å bli så gode som mulig.

Sannsynligvis blir årets brukerundersøkelser de siste som gjennomføres i regi av Lenvik som selvstendig kommune. 

I 2018 gjennomføres følgende brukerundersøkelser:

Brukergruppe Utvalg Metode
Barnehage 355 (avsluttet) Digitalt - privat e-post
Byggesak 201 Digitalt - privat e-post
Kulturskole – foresatte 149 Digitalt - privat e-post
Tjenesten for utviklingshemmede – brukere 42 Personlig intervju
Tjenesten for utviklingshemmede – pårørende/verge 57 Digitalt/papir
Skolehelsetjenesten ungdomstrinn og videregående skole 378 Digitalt

Lenvik kommune bruker KS sitt verktøy Bedrekommune.no til å gjennomføre undersøkelsene.

- Vi ber pent om at folk bruker de minuttene det tar å svare på undersøkelsene. Det er viktig for at vi skal kunne se utviklingen, sier informasjonssjef Arve Svestad, som er ansvarlig for gjennomføring av brukerundersøkelsene.

- Vi har forståelse for at innbyggerne kan bli lei av å svare på undersøkelser og kanskje ikke ser at de innspillene de har fra ett år til neste blir hensyntatt. Vi tar alle svarene vi får på alvor og bruker dem til å lage handlingsplaner for utvikling av tjenestene, forklarer han. Nettopp på grunn av at innbyggerne ikke skal føle det belastende å måtte svare, blir alle undersøkelsene gjennomført bare annethvert år.

Så langt det er mulig og hensiktsmessig, vil de fleste av undersøkelsene kun bli gjennomført digitalt. Men for eksempelvis brukere innenfor tjenesten for utviklingshemmede, vil det bli gjennomført personlige intervjuer. 

Undersøkelsene vil være åpne i bedrekommune.no fram til i slutten av april.

Har du spørsmål vedrørende undersøkelsen, kontakt informasjonssjef Arve Svestad på mob. 907 44 045, eller e-post