Eiendomsskatt 2018

Liste over retakserte eiendommer i Lenvik kommune er nå lagt ut til offentlig ettersyn. Listen er tilgjengelig både på rådhuset og på hjemmesiden.

Lenvik kommunestyre vedtok i møte 14. desember at skattesats for 2018 skal være 4 promille for bolig- og fritidseiendommer, og 4,5 promille for næringseiendommer.

Sakkyndig nemnd gjorde 13. februar vedtak om eiendomsskattetakster for 2018. Dette dreier seg om eiendommer der det er gjort areal- eller bygningsmessige endringer i 2017. 167 eiendommer ble retaksert. Hjemmelshavere for disse eiendommene mottar eget skriv der ny takst fremkommer.

Under Eiendomsskattekontorets sider finnes oversikt over skattelistene, også retaksering de senere år, samt hovedtaksering i 2009.

Eiendomsskattekontorets sider

På disse sidene finnes også mer informasjon om eiendomsskatt generelt, og henvisning til diverse lovhjemler og kommunale vedtak.

Skattelistene er også tilgjengelig i papirform i Lenvik rådhus, 1. etg.

Klagefrist for takst på retakserte eiendommer er 12. april 2018. Klagen må fremsettes skriftlig, og elektronisk skjema for "Klage enkeltvedtak" kan benyttes.

Eiendomsskattekontoret er behjelpelig med mer informasjon om retakseringen og metode for verdifastsettelse.