Faresonekartlegging av skred

NGI vil gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i kommunen i uke 21. Befaringen vil skje med helikopter, drone, bil og til fots.

NGI (Norges Geotekniske Institutt) vil på oppdrag fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) gjennomføre befaring i forbindelse med faresonekartlegging av skred for utvalgte områder i Lenvik kommune i perioden 22. til 25. mai.

Fire personer fra NGI vil gjennomføre befaringen med bruk av bil, drone og helikopter. Befaringen vil også foretas i terrenget til fots.

Grunneiere gjøres oppmerksom på at de ansatte i NGI i den forbindelse vil kunne ha behov for å komme inn på innmark og i hager.