Ferievikarer - rengjøring

Hjemmetjenesten i Lenvik kommune søker ferievikarer til utførelse av rengjøring av boliger, i juli og august måned.

Lenvik kommunes hjemmetjeneste søker ferievikarer i perioden 1. juli til 31. august 2018. Arbeidsoppgaver vil være utførelse av rengjøring av bolig, slik som vask av gulv, støvsuging, riste matter, støvtørking etc. 

Rengjøring av bolig er en tjeneste som inngår i kommunens vedtatte tjenestebeskrivelse for Praktisk bistand og opplæring. Til vanlig utføres denne oppgaven av hjemmetjenestens faste personell, i kombinasjon med eventuelt andre tjenester.

I forbindelse med ferieavvikling har kommunen behov for vikarer som kan bidra til at denne tjenesten opprettholdes, i en periode med lavere grunnbemanning.

Kvalifikasjonskrav:
• Søkere må hatt gyldig sertifikat (kl. B) i minst 1 år
• Plettfri vandel
• Gode norsk kunnskaper, slik at kommunikasjon med tjenestemottaker ivaretas under utføring av tjenesten
• Personlig egnethet vektlegges

Ta kontakt med fagleder Berit Myrlund Larssen på tlf. 400 38 490 for mer informasjon.