Flytting av brannstasjon

Brannstasjonen i Olderhamna på Finnsnes starter flyttingen til nye lokaler i løpet av desember, og dette medfører endringer på måten publikum kan nå administrasjonen og sentrale ansatte. Også teknisk utedrift er på flyttefot.

Fredag 15 desember stenges alle fasttelefoner til brannvesen administrasjon og feiere i Olderhamna.

Vakthavende brannsjef (vakttelefon): 904 75 162

Inntil ny brannstasjon er bygget, har ansatte følgende mobil tlf. nr:

Navn Stilling Mobilnr.
Arnstein Smevik Brannsjef  905 69 962
Sigbjørn Syr Varabrannsjef/leder forebyggende 915 83 757
Erik Jensen Overbrannmester/leder beredskap 474 62 623
Ørjan Eriksen Feier 474 53 931
Steinar Abrahamsen Feier 474 53 932

Beredskapsmateriell (brannbiler m/utstyr) flytter ut av Olderhamna 8 januar kl. 19:00. Fra da av er Finnsnes brannstasjon lokalisert til tidligere ambulansefagbygg (NAF bygget) på Botnhågen, i påvente av ferdigstillelse av ny brannstasjon på Finnsnes.

Teknisk utedrift (vei, trafikk, vann&avløp, samt håndverkerne), flytter til Sandvikveien 49 (tidligere Postterminalen) i slutten av uke 50.