Siste mulighet - gratis HPV vaksine

Alle kvinner født etter 1990 får nå tilbud om gratis HPV-vaksine gjennom et to-årig vaksinasjonsprogram. Første vaksine må gis innen utgangen av 2018 og dette er da siste mulighet til å delta på vaksinasjonsprogrammet.

Vaksinasjonen består av tre vaksinedoser gitt i løpet av 6-12 måneder og må derfor startes opp innen utgangen av 2018. Den siste av de tre dosene må være tatt innen 1. juli 2019.

HPV-infeksjon er den vanligste seksuelt overførbare infeksjonen i verden. De fleste som er seksuelt aktive blir smittet i løpet av livet, de fleste i ung alder. Infeksjonen er som regel ufarlig og går over av seg selv, men noen får en vedvarende infeksjon som på sikt kan føre til livmorhalskreft. Hvert år får om lag 300 kvinner i Norge livmorhalskreft og 65 - 100 dør av sykdommen. Vaksinen kan gi beskyttelse selv om man har debutert seksuelt. HPV-vaksine har vært en del av barnevaksinasjonsprogrammet til jenter i 7. klasse siden 2009. 

I Lenvik kommune vil neste vaksineringen foregå;

Onsdag 12. desember, kl 12.00 - 15.00, ved DMS (Finnsnes legekontor)

Gjelder for de som ønsker 1., 2. og 3. dose.

Det er ikke nødvendig med timebestilling til denne dagen. 

For mer info om vaksineringen, kontakt helsesøstertjenesten eller smittevernlege i kommunen.

Les mer om HPV og HPV-vaksine