Kommunale viglser

Fra 1. januar overtok kommunene ansvaret for borgerlige vigsler, noe som innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte kan gjennomføre vigsler. I Lenvik er det bestemt at fire personer skal være vigslere.

Lenvik kommunestyre vedtok i sak 146/17 at ordfører Geir-Inge Sivertsen, varaordfører Gunnleif Alfredsen, rådmann Bjørn Fredriksen og kommunestyrerepresentant Katrine Boel Gregussen kan gjennomføre viglser i kommunal regi fra 1. januar 2018. Vigsling skal tilbys kostnadsfritt på kommunens rådhus mandag til fredag innenfor rådhusets ordinære åpningstider. Hvis vigsling skal gjennomføres andre steder eller til andre tider, kan kommunen kreve dekket de ekstra kostnader dette medfører. Det blir tilrettelagt ett eget område i råd- eller kulturhuset som skal brukes som sermonirom.

Les saksfremlegg kst-sak 146/17

Les saksprotokoll kst-sak 146/17

Før noen kan gjennomføre vigsel, må det innhentes prøvingsattest. Skjema for dette ligger på skatteetatens hjemmeside

Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. De som ønsker å gjennomføre borgelig vigsel i Lenvik kommune, må ut over å sende inn prøvingsattest, også registrere seg via ett eget elektronisk skjema. Dette er tilgjengelig under siden før søknadsskjema, under temaet "annet".

For å kunne legge best mulig til rette for en verdig sermoni, ønsker Lenvik kommune at planlagte vielser meldes inn så tidlig som mulig.

Gå til siden for søknadsskjema

I skjemaet må selvfølgelig opplysninger om brudeparet oppgis, i tillegg til en del andre praktiske momenter, slik som om lokalet skal pyntes spesielt i forkant, kulturelle innslag, forventet antall personer til stede osv. Prøvingsattest kan legges ved registreringsskjemaet, eller sendes inn som eget vedlegg.

Forskrift om kommunale vigsler

Barne og likestillingsdepartementet ga i september 2017 ut ett rundskriv som beskriver ordningen og hvilke regler som gjelder for kommunal vigselsmyndighet

Les Rundskrivet