Mulig salg av Ørneheimen

Lenvik kommunestyre har vedtatt at frivillige lag og foreninger skal gis muligheten til å kjøpe ungdomshuset Ørneheimen i Sandvika på Finnsnes. Frist for å gi tilbud er 18. mars 2018.

Lenvik kommunestyre har i sak 159/17 vedtatt at rådmannen skal undersøke med frivillige lag og foreninger om det er interesse for å kjøpe Ørneheimen. Rådmannen ber derfor om at de som kan være interessert i å kjøpe Ørneheimen gir dette tilkjenne skriftlig til Lenvik kommune.

Les saksutredning kst-sak 159/17

Les vedtak kst-sak 159/17

Interessenter sender skriftlig henvendelsen sendes til

Lenvik kommune, Pb 602, 9306 Finnsnes
eller på e-post til postmottak@lenvik.kommune.no

Frist: 18.03.2018.