Rydd opp i marin forsøpling

Fylkesmannen i Troms oppfordrer frivillige og ideelle organisasjoner, private bedrifter og andre interesserte å søke midler til å rydde opp i marin forsøpling. Fristen for å søke er 15. februar.

Miljødirektoratet deler ut 80 millioner til å rydde opp i marin forsøpling. Fylkesmannen oppfordrer tromsværingene til å søke: Frivillige og ideelle organisasjoner og stiftelser registrert i enhetsregisteret. Private bedrifter, selvstendige kommunale og interkommunale selskaper (for eksempel avfallsselskaper) og samarbeidsorganer (for eksempel friluftsråd).

Alt fra fotballag og avfallsselskap fikk innvilget pengestøtte til dette arbeidet i 2017. 1374 tonn avfall ble ryddet fra norske strender i fjor. Troms og Svalbard fikk 2,7 millioner kroner.

Les mer på fylkesmannens nettsider

Pengene kan gå til opprydding både i strandsonen, langs elvebredder og på havbunnen. Det kan søkes støtte til koordinering av ryddeaksjoner, transport og innlevering av avfallet til godkjent mottak, inkludert fjerning av eierløse fritidsbåter.

Fristen for å søke er 15. februar, og søknad fremmes direkte på Miljødirektoratets nettsider.

Gå til søknadsportal