Si din mening om kommunens digitale tjenester

Lenvik kommune gjennomfører en vurdering av digitale tjenester i kommunen, og ønsker i den forbindelse innspill fra innbyggere. Alle gis mulighet til å besvare undersøkelsen, og innspillene vil bli brukt i arbeidet med å forbedre kommunens digitale tjenestetilbud.

Ett av Lenvik kommunes strategiske satsningsområder er digital dialog og tjenester på nett. Derfor planlegges det å gjennomføre prosjekter for å yte flere og bedre nettbaserte tjenester og å få på plass nye selvbetjeningsløsninger. Dette skal gi innbyggerne raskere svar og bedre mulighet til å hjelpe seg selv. 

Som en del av arbeidet mot å etablere Senja kommune er det inngått avtale med selskapet PA Consulting om å gjennomføre en analyse av Lenvik kommunes digitale tilbud.  Analysen er utviklet for kommunal sektor i tett samarbeid med KS KommIT. Her sammenlignes bl.a. kommuners IKT-kostnader, digitaliseringsgrad og kvalitet. Sammenligningen går på tvers av sektorer og innen utvalgte fokusområder, herunder innbyggere, økonomi og personal, sak og arkiv, helse og velferd, skole og oppvekst, og plan og bygg.

Kommuner sammenlignes mot andre kommuner av lik størrelse og mer enn 70 kommuner har gjennomført sammenligningen. Kommunen måles på bakgrunn av spørsmål rundt tjenestenivå, brukertilfredshet, IKT-modenhet og digitaliseringsgrad. Prosjektet har som mål å gi kommunen innblikk i nåsituasjonen, samt kartlegge beste praksis og forbedringspotensialet. Datainnsamlingen gjennomføres ved hjelp av brukerundersøkelser.  

Lenvik kommune har vedtatt en egen digital strategi. Her er en av målsetningene at Lenvik skal være en «Døgnåpen kommune». Målet er at de elektroniske selvbetjeningsløsningene som tilbys, skal være innbyggerens og bedriftens førstevalg i sitt møte med kommunen. Dette bidrar til å gjøre kommunen mer åpen og tilgjengelig, og brukerne får raskere og mer effektivt utført sine tjenester, ut i fra egne forutsetninger og behov.

Les kommunens digitale strategi

Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og forbedre våre arbeidsprosesser og om å tilby nye og bedre tjenester, som er enkle å bruke, effektive, og pålitelige. Digitalisering skal medvirke til at kommunens samlede ressurser utnyttes effektivt og oppleves slik av innbyggere, næringsliv og kommunens medarbeidere.

Kommunen skal tilby sine tjenester på en måte som sikrer effektiv og brukervennlig dialog, nettsidene skal være førstevalget når en innbyggere, ansatte, politikere eller bedrifter søker informasjon eller trenger å få utført en tjeneste.

Vi håper derfor du har tid til å sette av noen minutter til å gjennomføre undersøkelsen. Alle svar er viktige i forhold til hvordan både Lenvik kommune, og også fremtidige Senja kommune skal tilby gode, brukervennlige og effektive tjenester.

Besvar undersøkelsen

Undersøkelsen tar ca 10 minutter å gjennomføre!