Søk midler fra SalMarfondet

SalMar ønsker å gi tilbake til frivilligheten i de kommuner de er etablert i, og for første gang kan lag og foreninger i Lenvik kommune søke midler. Årets fokus er skiløyper, og søknadsfrist er 15. november.

SalMar er opptatt av å bidra til verdier og skape attraktive lokalsamfunn i de kommunene hvor selskapet er etablert. Dette er bakgrunnen for at SalMarfondet er etablert.

SalMar gir i 2018 kr. 140 000,- til frivillighet i Lenvik. Inneværende år vil disse midlene rettes inn mot lag og foreninger som opparbeider skiløyper.

Støtten blir beregnet ut fra;
- type løyprepareringsutstyr
- antall løypekilometer
- lyssatte løyper.

Søknadskjema under "Kultur og fritid" 

Søknad sendes: postmottak@lenvik.kommune.no

Søknadsfrist 15.11.18

Spørsmål kan rettes til: Linn-Iren Bakken, 77 87 11 54. E-post: linn-iren.bakken@lenvik.kommune.no