Status for byregionprogrammet

Styringsgruppa for byregionprogrammet har sendt ut en oppdatering på status i prosjektet, og en takk til alle som har bidratt i arbeidet.

Først av alt; TAKK!

På vegne av styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms, rettes en stor takk! Det er svært mange som har bidratt på forskjellig vis i byregionprogrammet; folkemøter, regional næringsplan og felles kommunestyremøter for å nevne noe.

Målet for byregionprogrammet er å bygge tillit mellom kommuner og aktører i Midt-Troms. Ved å øke kunnskapen og samspillet mellom by og omland, skal en styrke den regionale vekstkraften. Vi ønsker alle en attraktiv region for framtida.

Informasjon på egen nettside

Det er et mål at alle skal ha god tilgang på informasjon. Byregionprogrammet har en egen nettside hos Lenvik kommune der bakgrunn, prioriterte temaområder, og selvsagt analyser som er gjennomførte fremkommer. Dette dreier seg om "samfunnsanalyse for Midt-Troms", "delrapport sjømat" og "delrapport reiseliv".

Midt-Troms står overfor ei stor utfordring med rekruttering av unge mennesker som både vil bo og jobbe i vår region. Derfor er det investert mange krefter på arbeidet rettet mot unge; f.eks. møte med studenter på Arbeidslivsdagene UiT. Vi har lagd flere videoer for å rekruttere unge til grønn sektor, blå sektor og også spennende arbeidsplasser i bedrifter i vår region. Alle videoene ligger tilgjengelig på youtube og på prosjektets nettside.

Byregionprogrammets nettside


Felles kommunestyremøter og regional næringsplan

Det er gjennomført to felles kommunestyremøter i vår region. 13 02 17 var det første felles kommunestyremøte arrangert i Setermoen leir (Nordnytt-TV 13.2.17 og radio, distriktssending 13.2.17) og 26. februar 2018 var det andre i Kunnskapsparken, Finnsnes (Nordnytt-TV 26.2.18 og radio, distriktssending 26.2.18). Det første felles kommunestyremøte var starten på et arbeid med regional næringsplan for Midt-Troms, som ble sluttført ved det andre felles kommunestyremøtet. Senja Næringshage har skrevet planen. På prosjektets nettside finnes felles saksutredning for bakgrunn og gjennomføring av regional næringsplan.

Midt-Troms leverer nasjonal læringsressurs

Barn fra Midt-Troms (2. klasse ved Elvetun skole) laget små videoer til det første felles kommunestyremøtet. Nå er disse blitt en nasjonal læringsressurs som brukes i opplæringsøyemed for elever i barneskolen i hele landet. Se videonene på prosjektets egen nettside, under "Demokrati og medborgerskap".

Videre arbeid

Det er søkt om videreføring av byregionprogrammet i Midt-Troms. Flere av tiltakene i regional handlingsplan er i gang. Vi ser fram til ei god utvikling av regionen.

Har du spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Ragnvald Storvoll på e-post eller telefon 905 31 848

Byregionprogrammets nettside


Med vennlig hilsen

Styringsgruppa i byregionprogrammet Midt-Troms;

Nils Foshaug (Ap), Ordfører Målselv, Geir Inge Sivertsen (leder) (H), Ordfører Lenvik og Marit Alvig Espenes (Ap), Ordfører Dyrøy.