Strandryddeaksjonen 2018

Nå starter ryddeaksjonen i Midt-Troms. Ta ansvar og rydd stranda for herreløst avfall i ditt nærmiljø. Vi håper på et stort engasjement om strandrydding, innsamling av plast og avfall, til beste for vårt felles miljø. Det vil bli utplassert containere i det fleste bygder i kommunen.

Lenvik kommune deltar også i år i det interkommunale samarbeidet om strandrydding. Det er Senja Avfall som har fått prosjektmidler og koordiner dette arbeidet, og samarbeider med kommunene i vår region om innsamlingsaksjonene.

Alle kan bidra, men spesielt oppfordres lag og foreninger å engasjere seg.

I Lenvik kommune er det i år Thomas Stokke (Tlf. Mobil 903 65 350 ) som er innsamlingskoordinator for kommunen. Han kan kontaktes for å registrere ryddelag og få tildelt område og få mere informasjon

Det er ønskelig at ryddelagene tar bilder før og etter ryddeaksjonen, og spesielt bilder av samlet avfall.

Restavfall i container og metall/jernavfall plasseres ved siden av container.

Det vil bli satt ut containere til følgende steder og dato:

STED

 

TIDSPUNKT

Husøy v/kaia

 

fredag 4. mai

Lysnes v/kaia

 

tirsdag 22. mai

Tennskjær v/kaia

 

mandag 14.mai

Botnhamn v/kaia

 

mandag 14. mai

Russevåg

 

tirsdag 22. mai

Olderhamna

 

mandag 7. mai

Vågan

 

tirsdag 22. mai

Aglapsvika v/stranda

 

tirsdag 22. mai

Gibostad v/kaia

 

mandag 14. mai

Kårvikhamn

 

mandag 14. mai

Sultindvik

 

tirsdag 22. mai

Ytre Årnes

 

tirsdag 22. mai

Grasmyr grendehus

 

mandag 14. mai

Dato og plassering kan endres etter behov.

Alle containere vil være merket med Strandrydding 2018