Tilkallingsvikarer

Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året. Det søkes etter både faglært og ufaglært personale. Søker må være fylt 18 år, og det stiles krav om politiattest.

Tjenesten for utviklingshemmede (TFU) gir hjemmetjenester i form av praktisk bistand og opplæring, og hjemmesykepleie til mennesker med utviklingshemming i privat/leiet bolig i og utenfor kommunale boenheter. TFU har også ansvar for drift av Liaveien avlastningsbolig, Bjørklia bolig, Bakkely arbeidssenter og dagtilbudet Flåta.

Tjenesten har både ordinær turnus med dag-, aften- og nattevakter, langvakter og medlever, der man går hele døgn.

TFU søker tilkallingsvikarer som har mulighet å jobbe gjennom hele året.

Tjenesten søker vikarer for:
• vernepleier/sykepleier
• hjelpepleier/omsorgsarbeider
• assistenter

Arbeidsoppgaver:
• bistå brukeren i daglige gjøremål iht vedtak
• dokumentasjon i profil
• oppfølging av brukerens medisinforhold og daglige aktiviteter

Kvalifikasjoner:
• For miljøterapeut: minimum 3-årig høyskoleutdanning innen helse-og omsorg tilsvarende 180 studiepoeng.
• For miljøarbeider: det kreves 3-årig videregående skole eller autorisasjon som barn-ungdomsarbeider/hjelpepleier/ helsefagarbeider, eller fagbrev som omsorgsarbeider eller barne-ungdomsarbeider.
• For assistenter: det foretrekkes erfaring fra fagfeltet, men andre med interesse for faget oppfordres også til å søke.

Søknaden bør inneholde hvilken arbeidstid og arbeidssted du ønsker. Søker må være fylt 18 år.

Les mer om ledige stillinger eller registrer deg som tilkallingsvikar

For nærmere informasjon og ved interesse for å jobbe som vikar i TFU, kontakt: 

- Sandviklia, Seljebergan, Busletta og Hamnaveien boenhet, fagleder Veronika R. Johnsen, tlf 474 52 551 eller e-post veronika.richardsen.johnsen@lenvik.kommune.no

- Bjørklia bolig, fagleder Kine Larsen, 468 63 271 eller e-post kine.larsen@lenvik.kommune.no

- Liaveien avlastning, Bakkely arbeidssenter og Seljehalsen, fagleder Hilde M. Sørensen, tlf 906 48 544 eller e-post hilde.marie.sorensen@lenvik.kommune.no

- Naustveien boenhet, fagleder Vigdis Brynjulfsen, tlf 992 32 991 eller e-post vigdis.jorunn.brynjulfsen@lenvik.kommune.no

Tilfredsstillende politiattest er en forutsetning for tilsetting og leveres ved tiltredelse i stillingen.