Tilskudd aktivitetstilbud

Lenvik kommune har også for 2018 satt av kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger. Søknadsfrist er 15. februar.

Lenvik kommune gir 2018 kr. 100 000 som stimuleringsmidler for gjennomføring av aktivitetstilbud til beboere i sykehjem og omsorgsboliger.

Slike aktivitetstilbud kan være:
• Sosiale sammenkomster
• Besøkstjenester til den enkelte beboer
• Turgåing med beboere
• Ulike ledsagertjenester (til aktiviteter, ved byturer mv.)

Det forventes at deltakere på de ulike arrangementer selv dekker egne utgifter til mat, billetter til forestillinger, reiseutgifter og lignende.

De økonomiske stimuleringsmidlene skal være med å dekke opp for utgifter frivillige lag og foreninger har i forbindelse med gjennomføringen av aktiviteter for eldre og funksjonshemmede. Midlene skal også dekke evt. merutgifter eldre og funksjonshemmede har for å kunne delta i ulike aktiviteter. Dette kan være leie av spesialbil for rullestolbrukere, ledsagertjenester og lignende. for tilbudet.

Rapport for bruk av tildelte tilskudd 2017 må være levert før ny søknad vil bli behandlet.

Midlene kan søkes av frivillige lag og foreninger i kommunen. Søknad om aktivitetsmidler må omhandle plan for aktivitetstilbudet og det må oppgis hvem som skal være ansvarlig for tilbudet.

Søknad inneholde:

a) Navn på økonomisk ansvarlig
b) Post- og event. e-postadresse, telefonnummer
c) Kontonummer som eventuell støtte skal utbetales til
d) Beskrivelse av aktivitet/tiltak.


NB! Søknader som ikke tilfredsstiller disse kriteriene, blir ikke vurdert!

Søknadsfrist er 15. februar 2018.


Søknaden sendes til:

postmottak@lenvik.kommune.no

Merk søknaden "Aktivitetsmidler eldre"

Ved spørsmål angående søknaden, kontakt helsefaglig rådgiver på telefon 991 01 015 eller epost helen.marie.henriksen@lenvik.kommune.no