Vannmåleravlesning 2018

Det er nå tid for å lese av vannmåleren for 2018, og Lenvik kommune ønsker at flest mulig benytter seg av vårt system for SMS avlesning.

Lenvik kommune benytter seg av ett enkelt system som gjør at vannmålerstand kan rapporteres som svar på utsendt SMS. Hvis SMS ikke blir besvart innen fristen, vil det bli sendt ut et avlesningskort i posten.

SMS blir sendt ut til eiendommens eierrepresentant, hvis mobilnummer blir funnet i tilgjengelige registre. Hvis mobilnummer ikke det blir funnet, blir det sendt avlesningskort.

For alle næringsavtaler, offentlige bygninger, borettslag etc. blir det sendt avlesningskort.

Frist for å melde inn vannmålerstanden er 15. januar 2018.

Ved manglende rapportering av vannmålermålerstand kan Lenvik kommune ilegge et avlesningsgebyr på kr 1 125,-.

Mer informasjon og veiledning om vannmåler