Arkiv 2015

 • Prisdryss i kommunestyret

  Einar Karl Tverelv (89) ble i Lenvik kommunestyre tildelt kulturprisen for 2015. Også barn og unges kulturpris ble utdelt, i tillegg til en medalje for «Lang og tro tjeneste».

  Les mer

 • Budsjett 2016

  Lenvik formannskap har i møte 1. desember 2015 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2016, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2016 – 2019.

  Les mer

 • Resultat TV-aksjon 2015

  Lenvik formannskap bevilget i siste møte kr 50 000,- til årets TV-aksjon – regnskogfondet.

  Les mer

 • Øvelse - Exercise

  Lenvik kommune gjennomfører den 30. oktober en varslingsøvelse. ENG: Lenvik municipality is executing an alert exercise on the 30th of October.

  Les mer

 • Kommunestyrets budsjettdokumenter

  Rådmannens forslag til kommunens samlede styringsdokument, med styringsmål, budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 er nå lagt frem for politisk behandling.

  Les mer

 • Høring forskiftsendringer

  Forslag til forskriftsendringer for gebyrregulativ etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er nå lagt ut, med høringsfrist 22. november.

  Les mer

 • Foreslå kandidat til Gründerpris

  Norges Vels Gründerpris er etablert for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Nå ønskes det forslag på kandidater til gründerprisen for 2016. Kjenner du noen som fortjener den?

  Les mer

 • Privat reguleringsplan Bilsenteret Finnsnes

  Utvalg for miljø og forvaltning har vedtatt at privat forslag til reguleringsplan for området ved Bilsenteret Finnsnes legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 16. november.

  Les mer

 • Forskningsdagene er i gang

  Forskningsdagene i Midt-Troms er i gang, og temaet i år er MAT. Menyen er rikholdig, med mange spennende arrangementene rundt om i kommunene i Midt-Troms.

  Les mer

 • Endelig valgresultat med representanter

  Oversikten over innvalgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret for perioden 2015 - 2019 er nå klar.

  Les mer

 • Forsinkelse i utsending av papirfaktura

  Grunnet tekniske problemer har det blitt forsinkelse i produksjon av papirfaktura for kommunale gebyrer for tredje kvartal.

  Les mer

 • Nye Finnsnes ungdomsskole offisielt åpnet

  Mandag 7. september ble nye Finnsnes ungdomsskole offisielt åpnet, med både taler og musikalske bidrag. Blant gjestene var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og selve åpningen ble markert på en litt uvanlig måte. Se video av hele åpningssekvensen.

  Les mer

 • Forhåndsstemming

  Også i år er det mulig å forhåndsstemme på Amfi kjøpesenter på Finnsnes, i tillegg til en rekke andre plasser rundt om i kommunen. Her finner du oversikten.

  Les mer

 • Nytt nummer til legevakten

  Finnsnes interkommunale legevakt får fra 1. september nytt telefonnummer. Det nye nummeret 116 117 er felles for alle legevaktene i Norge.

  Les mer

 • Flotte premier fra Barnebyen på SNN Mini Arctic Race

  Alle deltakerne i Sparebanken Nord-Norges Mini Arctic Race på Finnsnes lørdag, er med i trekning av flotte premier fra Barnebyen.

  Les mer

 • Skolestart høsten 2015

  Tirsdag 18.august starter grunnskolene i Lenvik opp igjen etter ferien. Her finner dere oversikt over starttidspunkt ved skolene. OPPDATERT: Bussruter Finnsnes Ungdomsskole.

  Les mer

 • Folkefesten

  Det blir ikke bare sykkelløp, det blir også en heidundrende folkefest i vertsbyen Finnsnes under Arctic Race of Norway 15. august.

  Les mer

 • Kurstilbud Voksenopplæringa

  Skoleåret 2015/2016 vil voksenopplæringa ved Senter for læring og integrering ha tilbud om eksamensrettet grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Søknadsfrist er 15. august.

  Les mer

 • Still i bunad – få orkesterplass

  ALLE som stiller i folkedrakt lørdag får være med i folkedraktlenka på Gisundbrua. Det er ikke slik at man må være påmeldt for å være med i det fargerike verdensrekordforsøket. Deltakelse vil gi orkesterplass til åpningen av Arctic Race of Norway - Dronningetappen.

  Les mer

 • MiniArctic starter klokken 10.00

  SNN Mini Arctic Race er et sykkelritt for barn og unge i forbindelse med Arctic Race of Norway. Rittet på Finnsnes starter klokken 10.00, ikke 10.30, som tidligere annonsert.

  Les mer

 • Skrotnisseprosjektet

  Lenvik kommune gjennomfører høsten 2015 en aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot. OPPDATERT: Nye hentepunkter på Nord-Senja.

  Les mer

 • Offentlig ettersyn

  Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 103/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 3 m.fl.

  Les mer

 • Redusert åpningstid

  Kundetorget i Lenvik rådhus har redusert åpningstid i sommer.

  Les mer

 • Offentlig ettersyn

  Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 80/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for steinbrudd/massetak i Botnhågen, del av gnr. 47 bnr. 1, gnr. 48 bnr. 6 og 11 i Lenvik.

  Les mer

 • Prisdryss i kommunestyret

  Einar Karl Tverelv (89) ble i Lenvik kommunestyre tildelt kulturprisen for 2015. Også barn og unges kulturpris ble utdelt, i tillegg til en medalje for «Lang og tro tjeneste».

  Les mer

 • Budsjett 2016

  Lenvik formannskap har i møte 1. desember 2015 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2016, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2016 – 2019.

  Les mer

 • Resultat TV-aksjon 2015

  Lenvik formannskap bevilget i siste møte kr 50 000,- til årets TV-aksjon – regnskogfondet.

  Les mer

 • Øvelse - Exercise

  Lenvik kommune gjennomfører den 30. oktober en varslingsøvelse. ENG: Lenvik municipality is executing an alert exercise on the 30th of October.

  Les mer

 • Kommunestyrets budsjettdokumenter

  Rådmannens forslag til kommunens samlede styringsdokument, med styringsmål, budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 er nå lagt frem for politisk behandling.

  Les mer

 • Høring forskiftsendringer

  Forslag til forskriftsendringer for gebyrregulativ etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er nå lagt ut, med høringsfrist 22. november.

  Les mer

 • Foreslå kandidat til Gründerpris

  Norges Vels Gründerpris er etablert for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Nå ønskes det forslag på kandidater til gründerprisen for 2016. Kjenner du noen som fortjener den?

  Les mer

 • Privat reguleringsplan Bilsenteret Finnsnes

  Utvalg for miljø og forvaltning har vedtatt at privat forslag til reguleringsplan for området ved Bilsenteret Finnsnes legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 16. november.

  Les mer

 • Forskningsdagene er i gang

  Forskningsdagene i Midt-Troms er i gang, og temaet i år er MAT. Menyen er rikholdig, med mange spennende arrangementene rundt om i kommunene i Midt-Troms.

  Les mer

 • Endelig valgresultat med representanter

  Oversikten over innvalgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret for perioden 2015 - 2019 er nå klar.

  Les mer

 • Forsinkelse i utsending av papirfaktura

  Grunnet tekniske problemer har det blitt forsinkelse i produksjon av papirfaktura for kommunale gebyrer for tredje kvartal.

  Les mer

 • Nye Finnsnes ungdomsskole offisielt åpnet

  Mandag 7. september ble nye Finnsnes ungdomsskole offisielt åpnet, med både taler og musikalske bidrag. Blant gjestene var kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, og selve åpningen ble markert på en litt uvanlig måte. Se video av hele åpningssekvensen.

  Les mer

 • Forhåndsstemming

  Også i år er det mulig å forhåndsstemme på Amfi kjøpesenter på Finnsnes, i tillegg til en rekke andre plasser rundt om i kommunen. Her finner du oversikten.

  Les mer

 • Nytt nummer til legevakten

  Finnsnes interkommunale legevakt får fra 1. september nytt telefonnummer. Det nye nummeret 116 117 er felles for alle legevaktene i Norge.

  Les mer

 • Flotte premier fra Barnebyen på SNN Mini Arctic Race

  Alle deltakerne i Sparebanken Nord-Norges Mini Arctic Race på Finnsnes lørdag, er med i trekning av flotte premier fra Barnebyen.

  Les mer

 • Skolestart høsten 2015

  Tirsdag 18.august starter grunnskolene i Lenvik opp igjen etter ferien. Her finner dere oversikt over starttidspunkt ved skolene. OPPDATERT: Bussruter Finnsnes Ungdomsskole.

  Les mer

 • Folkefesten

  Det blir ikke bare sykkelløp, det blir også en heidundrende folkefest i vertsbyen Finnsnes under Arctic Race of Norway 15. august.

  Les mer

 • Kurstilbud Voksenopplæringa

  Skoleåret 2015/2016 vil voksenopplæringa ved Senter for læring og integrering ha tilbud om eksamensrettet grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Søknadsfrist er 15. august.

  Les mer

 • Still i bunad – få orkesterplass

  ALLE som stiller i folkedrakt lørdag får være med i folkedraktlenka på Gisundbrua. Det er ikke slik at man må være påmeldt for å være med i det fargerike verdensrekordforsøket. Deltakelse vil gi orkesterplass til åpningen av Arctic Race of Norway - Dronningetappen.

  Les mer

 • MiniArctic starter klokken 10.00

  SNN Mini Arctic Race er et sykkelritt for barn og unge i forbindelse med Arctic Race of Norway. Rittet på Finnsnes starter klokken 10.00, ikke 10.30, som tidligere annonsert.

  Les mer

 • Skrotnisseprosjektet

  Lenvik kommune gjennomfører høsten 2015 en aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot. OPPDATERT: Nye hentepunkter på Nord-Senja.

  Les mer

 • Offentlig ettersyn

  Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 103/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 3 m.fl.

  Les mer

 • Redusert åpningstid

  Kundetorget i Lenvik rådhus har redusert åpningstid i sommer.

  Les mer

 • Offentlig ettersyn

  Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 80/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for steinbrudd/massetak i Botnhågen, del av gnr. 47 bnr. 1, gnr. 48 bnr. 6 og 11 i Lenvik.

  Les mer