Budsjett 2016

Lenvik formannskap har i møte 1. desember 2015 gitt innstilling vedrørende forslag til budsjett for 2016, samt økonomiplan og handlingsprogram for 2016 – 2019.

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn i h.h.t. kommuneloven § 45.3 og § 44.7 i Lenvik rådhus, kundetorget, i tiden 2.12. – 17.12.2015. Kunngjøring skjer i hht forvaltningslovens
§ 37.

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget må gis skriftlig til Lenvik kommune v/rådmannen innen 16.12.2015.

Kommunestyret behandler saka i møte 17.12.2015.

Formannskapets behandling, og forslag til endringer, bygger på rådmannens budsjettforslag som ble fremlagt formannskapet 27.10.15. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett, med beskrivelse av tiltak, finnes fra side 62 i dokumentet.

Forslag til budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019


Protokoll fra formannskapets behandling