Endelig valgresultat med representanter

Oversikten over innvalgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret for perioden 2015 - 2019 er nå klar.

To prikker bak navnet betyr at personen er valgt som fast kommunestyrerepresentant, og en prikk betyr innvalgt som vararepresentant.

Oversikt over valgte representanter

Øvrig oversikt over valgresultatet i Lenvik kommune finner du på valgresultat.no