Foreslå kandidat til Gründerpris

Norges Vels Gründerpris er etablert for å oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Nå ønskes det forslag på kandidater til gründerprisen for 2016. Kjenner du noen som fortjener den?Norges Vels Gründerpris tildeles personer som har gjort en spesiell innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift, - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn. Prisen tildeles i form av en sølvmedalje, og gjennom denne ønsker Norges Vel å hedre gründere for deres innsats. 

Utvikler lokalsamfunnet
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende, og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping. Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Gründerpris kan for eksempel være:
• Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner
• Verdiskaping for lokalmatprodusenter
• Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
• Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift
• Fornybar energi eller andre miljøtiltak
• Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser

Oppmuntrer til nyskaping og igangsetting
Norges Vels Gründerpris er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Gründerprisen henger høyt, og det er relativt få som får den!

Foreslå kandidat
Retningslinjer for forslagsstilling, og skjema for opplysninger og begrunnelse finnes på nettsiden til Norges Vel

Frist for å sende inn forslag er 15. november.