Forsinkelse i utsending av papirfaktura

Grunnet tekniske problemer har det blitt forsinkelse i produksjon av papirfaktura for kommunale gebyrer for tredje kvartal.

Fakturaene vil ikke være fremme hos mottakerne før nærmere helgen. Dette dreier seg om ca 4 000 fakturaer, fordelt på 3 200 vanlige papirfakturaer og 800 avtalegiroer. Alle kunder/innbyggere som har registrert seg for mottak av elektronisk faktura (eFaktura) har allerede fått denne i sin nettbank.

Selv om fakturaene kommer frem til mottakerne senere enn normalt, opprettholdes forfallsdatoen, som er 20. september.

Lenvik kommune beklager de ulemper dette måtte medføre for innbyggerne.