Høring forskiftsendringer

Forslag til forskriftsendringer for gebyrregulativ etter matrikkelloven og plan- og bygningsloven er nå lagt ut, med høringsfrist 22. november.

I tråd med forvaltningslovens Kap VII kunngjøres det at Utvalg for miljø og forvaltning (UMF) har vedtatt at følgende forslag til nye forskrifter legges ut til offentlig ettersyn:

Forslag til forskrift om gebyrregulativ for saker etter matrikkelloven (UMF-sak 136/15)

- Forslag til forskrift om gebyrregulativ for saker etter plan- og bygningsloven (UMF-sak 137/15)

Hensikten med endringen er å oppjustere gebyrene i tråd med prinsippet om selvkost, tilpasse til endringer i lover og forskrifter, samt å gjøre justeringer for å få til et mer helhetlig og rettferdig gebyrregulativ. Det er planlagt at nye forskrifter om gebyrregulativ inkl. reviderte gebyrsatser skal gjeldende fra 1.1.15.

Mer informasjon om de foreslåtte forskriftsendringene finnes på siden for "høringer".

Gå til høringer