Kommunestyrets budsjettdokumenter

Rådmannens forslag til kommunens samlede styringsdokument, med styringsmål, budsjett 2016 og økonomiplan for perioden 2016-2019 er nå lagt frem for politisk behandling.