Kurstilbud Voksenopplæringa

Skoleåret 2015/2016 vil voksenopplæringa ved Senter for læring og integrering ha tilbud om eksamensrettet grunnskoleopplæring i norsk, matematikk, engelsk, samfunnsfag og naturfag. Søknadsfrist er 15. august.

Du kan søke om å ta full grunnskole eller enkeltfag. Det er ikke krav om at du skal ta eksamen. Tilbudet er gratis og gjelder alle innbyggere i Lenvik kommune.

Du finner mer informasjon om tilbudet på nettsiden til Senter for læring og integrering.

Gå til nettsiden