Offentlig ettersyn

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 80/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for steinbrudd/massetak i Botnhågen, del av gnr. 47 bnr. 1, gnr. 48 bnr. 6 og 11 i Lenvik.