Offentlig ettersyn

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 103/15 å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for del av gnr. 60 bnr. 3 m.fl.

Planområdet ligger mellom Silsand Nord og Olsborg. Deler av området er ei omregulering.

Planforslaget omfatter ca. 20 boligtomter, hvorav nærmere halvparten er tidligere fradelt og bebygd. Det omfatter også naust og nausttomter, de fleste tidligere fradelt og bebygd.

Hele planforslaget og tilhørende dokumenter og kart finner du på siden for høringer.

Klikk her for å lese mer

Høringsfrist 21.08.15.