Øvelse - Exercise

Lenvik kommune gjennomfører den 30. oktober en varslingsøvelse. ENG: Lenvik municipality is executing an alert exercise on the 30th of October.

Øvelsen har til hensikt å kartlegge hvor hurtig man kan varsle befolkningen i et område. Systemet vil bruke både adresse og lokasjon som grunnlag for varsling. Personer som befinner seg i det aktuelle øvelsesområdet vil mest sannsynlig motta en SMS fra kommunen. Det er gratis å motta tekstmeldingen, og du trenger ikke foreta deg noe etter mottak.

SMS varsling er en viktig del av Lenvik kommunes kommunikasjon med innbyggerne, og er også ett av flere verktøy som går inn i kommunens vedtatte planer for kriseberedskap. 

For mer informasjon kontakt 77 87 10 00.

Les mer om kommunens planer for krisehåndtering

ENGLISH:
Lenvik municipality is executing an alert exercise on the 30th of October. The intention of the exercise is to explore how fast a geographical area can be notified. The system will use both location and fixed addresses. Persons with cell phone that are located in the exercise area will most likely receive an SMS from the municipality.

For more information please contact +47 77 87 10 00