Prisdryss i kommunestyret

Einar Karl Tverelv (89) ble i Lenvik kommunestyre tildelt kulturprisen for 2015. Også barn og unges kulturpris ble utdelt, i tillegg til en medalje for «Lang og tro tjeneste».

Lenvik formannskap bestemmer, på bakgrunn av innkomne forslag, hvem som skal motta Lenvik kommunes kulturpris. Prisen deles ut i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, og består av en gavesjekk på kr 10 000,-, samt ett kunstverk. Banksjef Siri Lund ga begrunnelsen for at Tverelv i år ble tildelt æresbevisningen, og pekte bl.a. på at han selv i en alder av 89 år, fortsatt var aktiv sanger i Finnsnes Kantori. Interessen for sang er noe han har dyrket fra han var 15 år gammel, først på hjemplassen Reine i Lofoten. I Lenvik har Tverelv vært dirigent både for kor og korps, og var blant annet med på å starte Gisundkoret i 1983.

Tverelv har også i 10-15 år ledet det humanitære hjelpearbeidet Murmanskhjelpen, og har vært reiseleder for utallige turer til Murmansk med klær og utstyr. Ut over dette har han vært aktiv bidragsyter til Lenvik historielag og engasjert i Røde Kors. Siri Lund konkluderte med at Tverelv var en god og verdig mottaker av Lenvik kommunes kulturpris for 2015.

Geir Inge Sivertsen, Einar K Tverelv og Siri Lund
Vinner av Lenvik kommunes kulturpris for 2015 Einar Karl Tverelv, flankert av ordfører Geir Inge Sivetsen og banksjef i Sparebanken Nord-Norge, Siri Lund. Foto: Arve Svestad..

Les mer om kulturprisen, og se tidligere års vinnere.

Barn og unges kulturpris
I totalt motsatt ende av aldersskalaen, ble også unge talenter hedret, med barn og unges kulturpris. Prisen deles ut av kulturfondet, representert med styremedlem Beate Seljenes. Prisen ble i år tildelt jentegruppa «Drifa», som utgjøres av trioen Helena Jakobsen (19), Ingrid Sofie Lindberg (18) og Helga Foshaug Fredriksen (15). Til sammen har disse tre unge jentene utøvd musikk i 29 år allerede!

Ordfører deler ut barn og unges kulturpris
Jentegruppa "Drifa" ble vinnere av barn og unges kulturpris 2015, f.v. Ingrid Sofie Lindberg, Helena Jakobsen og Helga Foshaug Fredriksen. Helt til venstre ordfører Geir-Inge Sivertsen og bak; Beate Seljenes. Foto: Arve Svestad

Under navnet «Lenvik strings» har jentene deltatt i flere prosjekter og konserter, og våren 2014 ble de, sammen med andre musikalske talenter i regionen, plukket ut til ett prosjekt kalt UKM International. Som en følge av prosjektet, ble de invitert til å delta på Aberdeen International Youth Festival, - en av verdens største ungdomsfestivaler.
Jentene i «Drifa» har som fremtidig mål å prøve nye retninger innenfor musikken, og finne nye musikalske oppdagelser.

Drifa i utfoldelse
Jentegruppa "Drifa" kvitterte for utmerkelsen ved ett musikalsk innslag av høy kvalitet. Foto: Arve Svestad

Les mer om barn og unges kulturpris her

Norges vel medalje
Siste pris som ble utdelt går under kategorien «lang og tro tjeneste». Medaljen er en unik utmerkelse med lange tradisjoner, og utdeles for å synliggjøre og verdsette innsats i arbeidslivet. Kåre Rauø (70) har jobbet i skoleverket i Lenvik kommune og Lenvik bygdemuseum fra 1974 til 2006. Da ble bygdemuseumet en del av Midt-Troms museum. Ordfører Geir Inge Sivertsen betegnet Rauø som en «skikkelig god mann», og trakk frem hans egenskaper som folketaler, kunstner, forfatter og sanger. Rauø kvitterte for utmerkelsen med å skryte av sin arbeidsgiver Lenvik kommune, og at han alltid har vært omgitt av profesjonelle folk. Det var også mye av årsaken til at han ikke hadde skiftet arbeidsgiver.

Kåre Rauø får utmerkelsen
Kåre Rauø mottar medaljen fra ordfører Geir-Inge Sivertsen. Foto: Arve Svestad

Les mer om medaljen fra Norges vel