Privat reguleringsplan Bilsenteret Finnsnes

Utvalg for miljø og forvaltning har vedtatt at privat forslag til reguleringsplan for området ved Bilsenteret Finnsnes legges ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 16. november.

Utvalg for miljø og forvaltning som planutvalg vedtok i sak 114/15, med hjemmel i pbl §§ 12-10 og 12-11, å legge ut til offentlig ettersyn privat forslag til detaljregulering for eiendommene gnr. 46 bnr. 107, 609 m. fl. ved Bilsenteret Finnsnes.

Reguleringsplanen skal gi anledning til, og muligheter for, videre utbygging av videreutvikling av eksisterende virksomhet, kontor og inntil seks leiligheter.

Høringsfrist er 16.11.15.

Planen, med tilhørende dokumenter og kart, kan leses på siden for høringer.