Resultat TV-aksjon 2015

Lenvik formannskap bevilget i siste møte kr 50 000,- til årets TV-aksjon – regnskogfondet.

TV-aksjonen Regnskogen viser at Lenvik kommer på 3. plass i fylket, med et total resultat på kr. 414 334.-. Dette utgjør kr. 35,92 pr innbygger, og kommunen ligger høyrere enn landsgjennomsnittet, som var 35,48 pr innbygger. Resultater viser også at Harstad ga kr. 32,02 og Tromsø kr. 38,04 pr. innbygger.

Leder av kommunekomiteen Terje Konradsen roser engasjementet i kommunen, og trekker spesielt frem Botnrussen og ordførers ringedugnad til næringslivet, som resulterte i kr. 58 000,-.

Bøssebærere
Botnrussen og rodeleder Beate Seljenes (t.h.)

Alle deltakere i forbindelse med bøsseinnsamling fikk tildelt eget diplom.