Skrotnisseprosjektet

Lenvik kommune gjennomfører høsten 2015 en aksjon for å rydde opp i bilvrak, EE-avfall, jernskrap og annet metallskrot. OPPDATERT: Nye hentepunkter på Nord-Senja.

Sted Tidspunkt
Husøy torsdag 17/9 kl 17.00-20.00
Fjordgård       tirsdag 22/9 kl 17.00-20.00
 

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Senja Avfall IKS, Haldorsen AS og finansieres av Fylkesmannen i Troms. Innsamlingen i Lenvik vil skje i august/september. Man vil da kunne levere metallskrot på merkede oppsamlingsplasser i kommunen. Mer informasjon om dato og oppsamlingssteder kommer etter hvert.

På oppsamlingsstedene kan man levere:
- Jernskrap og metaller: Armeringsjern, stålplater, takrenner, maskiner, sykler, sparker, redskap, og annet hvor hovedbestanddelen er av jern og metall.
- EE – avfall: Komfyr, fryseboks, vaskemaskiner, verktøy, elektromotorer, ovner, det vil si alt av større elektrisk og elektronisk avfall.
OBS! Det kan ikke leveres TV – og dataskjermer.

Bilvrak: Meld inn ditt bilvrak til marta.jansen@lenvik.kommune.no, så vil vi organisere fri henting. Det vil være begrenset med ressurser så vi organiserer etter behov innenfor de rammene vi har. Biler som omfattes av vrakpant (registrert etter 1977) kjøres inn for vrakpant. Frist for innmelding er 31. aug. Nødvendig info om kjøretøy: Plassering (adresse og tilgjengelighet på tomt), Alder på bil, Reg.nr/chassinr, kontaktinfo på den som leverer.

De som har større mengder (metallskrot + EE) kan gjøre avtale om henting på eiendommen. Kontakt Senja Avfall på tlf: 77 85 06 50 for nærmere avtale.

Har du spørsmål om innsamlingen, eller vil tipse oss om forsøpling? Kontakt miljøkonsulent i Lenvik kommune Marta Jansen på tlf. 77 87 10 10 eller e-post