Betal elektronisk og få en enkel overgang til ny kommune

Innbyggere i fremtidige Senja kommune som har inngått avtale om eFaktura eller avtalegiro før 15. september med en av dagens kommuner, vil ikke merke noen forskjell ved overgang til ny kommune i 2020.

Ved overgangen til Senja kommune er det mange ting som skal samordnes mellom dagens fire kommuner. Utsendelse av faktura for kommunale gebyrer, eiendomsskatt, kulturskole, barnehage, SFO, tjenester fra helse og omsorg og flere andre tjenester vil skje som normalt, og innbyggere som har tegnet eFaktura-avtale og evt. avtale om avtalegiro med en kommune innen 15. september, vil få avtalen overført til Senja kommune.

Senja kommune, har som tidligere annonsert, inngått avtale med DnB som ny hovedbank. Innbyggere i dagens fire kommune har tatt i bruk elektronisk betalingsløsninger og ikke mottar papirfaktura, trenger ikke å forholde deg til noe nytt eller ta hensyn til ny bankforbindelse i den nye kommunen.

Innbyggere som ved overgang til Senja kommune fremdeles får papirfaktura og betaler disse manuelt, må ved betaling forholde seg til nye opplysninger som står på faktura fra 2020.

De som ikke har inngått eFaktura-avtale eller eFaktura-avtale kombinert med Avtalegiro med sin nåværende kommune, men som planlegger å gjøre det, anbefales å tegne denne før 15. september. Etter denne dato gjøres en digital overføring av alle registrerte brukere inn i nytt fakturasystem, og alle som har inngått avtale, vil få overført disse sømløst til ny løsning.

Avtaler inngått etter 15. september vil i de fleste tilfellene ikke overføres til ny kommune. Dette har med frister og tidsløp fra våre samarbeidspartnere Visma og Nets å gjøre. Du må da på nytt selv tegne avtale med Senja kommune etter 2020.

Av den grunn oppfordres alle fakturamottakere i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy kommune som fremdeles får papirfaktura, til å ta i bruk avtaler om eFaktura eller eFaktura kombinert med Avtalegiro i sin nettbank snarest.

Hva er eFaktura og avtalegiro?
eFaktura betyr at du har elektronisk betaling i stedet for papirfaktura. Dette kan du bestille i nettbanken din. Da vil du få en elektronisk faktura, og det eneste du trenger å gjøre er å godkjenne regningene i nettbanken. Hvis du vil unngå å få faktura levert i postkassen anbefaler vi at du i stedet bestiller
eFaktura. Da slipper du også å betale fakturagebyr som de fleste fakturautstillere bruker å legge på når de må sende papirfaktura. Om du vil unngå å få faktura på papir er det altså en forutsetning at du velger eFaktura.

Avtalegiro betyr at regningene trekkes automatisk fra kontoen din ved forfall. Dette kan du også bestille i nettbanken din. Merk at dersom du kun velger Avtalegiro, vil kommunen fortsatt sende deg papirfaktura i posten.

Et annet alternativ er å bestille både Avtalegiro og eFaktura. Da blir regningene betalt automatisk og elektronisk, slik at du ikke trenger å foreta deg noe som helst.

Avtalegiro og eFaktura er en avtale mellom deg og banken din. Det er ikke mulig for kommunen å opprette, endre eller avslutte Avtalegiro eller eFaktura på dine vegne. Om du blir bedt om en eFakturareferanse kan du finne denne på din siste faktura fra Berg, Lenvik, Tranøy eller Torsken kommune.

Les mer om AvtaleGiro og eFaktura