Bjørn Fredriksen blir ny rådmann

Bjørn Fredriksen har takket ja til tilbudet om å bli rådmann i Lenvik kommune i 2018 og 2019. Fredriksen tiltrår stillingen fra årsskiftet, og etterfølger Margrethe Hagerupsen, som ikke ønsket forlengelse av sitt åremål. Bjørn Fredriksen jobber nå som næringssjef i Lenvik.

Fredriksen var en av 14 søkere på rådmannstillingen, og ble etter intervjurunden innstilt som nummer en av flertallet i tilsetningsnemnden. Flertallet i Lenvik kommunestyre vedtok i møte 28. september å tilby Bjørn Fredriksen stillingen som rådmann i kommunen de to neste årene. Etter at formelle avklaringer er gjort, har Fredriksen nå takket ja til tilbudet.

Bjørn Fredriksen selv er ydmyk i forhold til jobben han tar fatt på om drøyt to måneder, og ikke minst i forhold til at han skal etterfølge dagens rådmann. – Margrethe Hagerupsen er vel en av rådmennene i landet med lengst erfaring, og hennes kunnskap og kompetanse vil få kunne overgå. – Jeg må skape min lederrolle og utnytte tidligere erfaring, blant annet fra rådmannsjobben i Berg og Nergård-konsernet, sier Fredriksen.

Han er klar på at jobben som kommunens som øverste administrative leder vil bli ekstra utfordrende i en tid der det kan skapes usikkerhet i forhold til ansattes roller i fremtidig kommune. 

- Jeg går inn som leder i en organisasjon som jeg føler har ansatte med høy kompetanse på alle områder, og det er en utfordring å beholde og videreutvikle kompetansen de neste to årene. Min oppgave blir blant annet å lytte og motivere til de ansatte i ett kollektiv der hver enkelt spiller en viktig rolle, uansett på hvilken nivå i organisasjonen de befinner seg, sier Fredriksen, som gleder seg til å ta fatt på oppgaven som rådmann fra årsskiftet.

Ordfører Geir-Inge Sivertsen er glad for at Fredriksen har takket ja til tilbudet. – Vi har fått en rådmann med tidligere erfaring, han har stor kunnskap om næringslivet og kjenner regionen godt. Dette gir kommunen best mulig administrativ ledelse i en utfordrende periode, der vi skal opprettholde og etter hvert avvikle egen drift, og samtidig bygge en ny kommune som skal være på plass i 2020, sier Sivertsen. Ordføreren er glad for at saken har fått sin avklaring, og retter nå fokus fremover på kommunens utfordringer, både internt og i forhold til arbeidet med å bygge nye Senja kommune.

Bjørn Fredriksen er nå nærings- og havnesjef i Lenvik kommune, en stilling han tiltrådte i august 2015. Han kom da fra jobben som rådmann i Berg kommune. I perioden 2001 til 2013 hadde han flere roller i Nergård-konsernet, der han blant annet hadde ansvar for å utvikle ny konsernstruktur, lede og samordne de bedrifter konsernet har bestått av, lede utbyggings- og utviklingsprosjekter, samtidig som han hadde styreverv i flere av selskapene. Fredriksen har grunnfag i både historie og statsvitenskap fra universitetet i Trondheim, som blant annet omfatter offentlig politikk og forvaltning og organisasjonsteori.