Dataproblemer på legekontorene

Legekontorene på Finnsnes og Silsand var tirsdag rammet av totalt driftsstans i sine datasystemer.

Dette medførte at fastlegetjenesten fikk store driftsutfordringer. Tjenesten prioriterte øyeblikkelig hjelp og mange av de planlagte pasienttimene ble utsatt eller redusert i omfang.

Årsaken var en uforutsett teknisk feil i systemene, og IKT-avdeling jobbet tirsdag intensivt sammen med systemleverandør og eksterne konsulenter med å løse utfordringene. Tirsdags ettermiddag var problemene tilsynelatende løst, og legekontorene skal være i normal drift igjen fra onsdags morgen (9. oktober).

Kommuneoverlege har orientert Fylkesmannen ved Fylkeslege og avdelingsdirektør.

Rådmannen beklager overfor alle brukere og arbeidstakere som ble rammet av driftsproblemene, og det tas nødvendige grep for å hindre at lignende situasjoner skal oppstå igjen.

Legevaktens drift var ikke rammet, slik at akutte henvendelser kunne håndteres på vanlig måte. Rådmannen har så langt ikke informasjon som tilsier at liv og helse var i fare under den uønskede hendelsen.