Feil ved utsending av faktura

OPPDATERT: Det har oppstått en feil ved utsendelse av elektronisk faktura for kommunale gebyrer 4. kvartal 2019. Det kan synes som feilen rammer alle som har eFaktura, enten alene eller i kombinasjon med avtalegiro.

Lenvik kommune ble onsdag 21. november kjent med at det har oppstått feil ved utsendelsen av faktura for kommunale gebyrer. Vi har allerede hatt problemer og forsinkelser i denne utsendelsen. Kommunale avgifter/gebyrer og eiendomsskatt skal betales i 4 terminer pr. år. Lenvik kommune sender ut faktura ca 21 dagers betalingsfrist, og normalt sett skulle faktura for 4. kvartal vært sendt ut i slutten av oktober, og ha betalingsfrist 20. november. Grunnet sen utsendelse er betalingsfrist for denne termin satt til 5. desember.

Slik status er nå, har alle som har registrert eFaktura fra Lenvik kommune, mottatt denne i posten. Det betyr at den må betales/legges inn i nettbank på manuell måte.

For alle som har avtalegiro kommer denne med påtrykk om at "Beløpet blir belastet deres konto ved forfall". Det er nå avklart at dette ser ut til å fungere. Alle faktura som normalt sett automatisk belastes konto på forfalldato ser ut for å være korrekt mottatt i nettbanken til innbyggerne. Dette gjelder også for de som har avtalegiro i kombinasjon med eFaktura. Innbyggere bes om å sjekke at faktura fra Lenvik kommune er kommet inn i nettbanken. Hvis avtalegiroen ligger på forfall som normalt, med forfall 05.12.2019, skal alt være i orden.

Lenvik kommune jobber med å skaffe oversikt over hva som har skjedd. Det foreløpige forklaringen er at dette kan synes som direkte konsekvens av arbeidet med å klargjøre for Senja kommune fra 2020, kombinert med forsinkelser i prosessen med å sende ut faktura.

Det finnes desverre ikke løsning for eventuell ny elektronisk utsendelse. Derfor må alle som kun har eFaktura påregne å betale faktura mottatt i posten på den tradisjonelle måten.

Lenvik kommune beklager det inntrufne, og vil i prosessen med innkreving være meget fleksible i forhold til purring, purregebyr og forsinkelsesrenter.

Spørsmål vedrørende saken kan rettes på epost til gebyr@lenvik.kommune.no