Forslag årsbudsjett og økonomiplan 2020-2023

Senja kommunes formannskap har vedtatt innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023. Aktuelle  dokumenter er nå lagt ut til offentlig ettersyn.

Formannskapets innstilling til årsbudsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023 er i henhold til Kommuneloven lagt ut til offentlig ettersyn på rådhusene i Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy. De finnes også på kommunenes hjemmesider og på nettsiden www.senja2020.no 

Eventuelle uttalelser til budsjettforslaget/økonomiplanen/betalingssatser og gebyrregulativ må gis skriftlig til Senja kommune v/rådmannen innen 06.12.2019 kl. 10.00. Kunngjøringen skjer i henhold til forvaltningslovens § 37.

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 skal behandles i Senja kommunestyre den 11.12.2019. 

Les dokumentene her:

 

Innstilling årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023

Innstilling betalingssatser og gebyrregulativ

Formannskapets vedtak sak 2/19