Fremkommelighet kommunale grusveier

Flere kommunale grusveier er for tiden i en så dårlig forfatning at det anbefales at de ikke benyttes i den grad det er mulig.

Ved inngangen på påskehøytiden er flere kommunale grusveier tilnærmet ufremkommelig. Dette gjelder spesielt Svartfjellveien (fra Landøy til Lysvannet) og Torsmoveien (fra Johnsgård til Senja camping og videre til Bryggerhaugen). Erfaringsmessig vil problemer også oppstå på de andre kommunale grusveier, slik som Nybygdveien, Kvannliveien og Tverrelvveien.

Det er gjort forsøk på å bedre fremkommeligheten ved å kjøre på grus på de dårligste partiene, men bruk av tunge kjøretøyer på disse veipartiene bidrar i enkelte tilfeller til å gjøre forholdene enda verre. Kommunen overvåker situasjonen kontinuerlig, og setter i verk tiltak der dette er hensiktsmessig.

Alle som ferdes på de aktuelle veistrekningene gjør dette på eget ansvar.