Helsestasjon fortsatt i midlertidige lokaler

Helsestasjonen må fortsatt oppholde seg i midlertidige lokaler, men har nå flyttet alle tjenester til lokalene i Olderhamna.

I begynnelsen av desember måtte helsestasjonen og helsesøstertjenesten flytte ut av Kvistad-senter. Årsaken var vannlekkasje og rehabilitering av lokalene.

Alle konsultasjoner ved helsestasjonen (barn 0-5 år), utenlandsvaksinering og Helsestasjon for ungdom er flyttet til de midlertidige lokalene i Sjøgata 39, 9300 Finnsnes. (Kvistadbygget i Olderhamna).

HPV-vaksinering skjer fortsatt på Distriktsmedisinsk senter - DMS. Brukerne benytter venterom ved DMS (Finnsnes legekontor).
Les mer om HPV og HPV-vaksine

Alle helsesøstre er tilgjengelig på sine ordinære mobiltelefonnummer. Se liste 

Telefontreffetid i resepsjonen til helsesøster/barnevern. vil være  kl. 09.00 - 15. 00 på tlf. 77 87 18 40.

Les mer om tjenestene ved helsestasjonen

Barnevernets drift i sine deler av lokalene i Kvistad-senter blir ikke berørt av arbeidet. Akutte henvendelser til barnevern - tlf 907 37 716.