Her kan du stemme på valgdagen(e)

Mandag 9. september (noen steder også søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Du har stemmerett hvis du står i manntallet. For å stå i manntallet må du fylle 18 år innen utgangen av 2019 og enten være norsk statsborger, være folkeregisterført som bosatt i Norge de tre siste årene før valgdagen eller være statsborger i et annet nordisk land og blitt folkeregisterført som bosatt i Norge senest 30. juni valgåret.

Tid og sted for stemmegivning i din kommune finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Valgkrets Stemmested Åpningstider
Straumen Rossfjord skole sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21
Fagernes Ungdomshuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl, 21
Kårvik Kårvik skole sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21.
Bjorelvnes Bedehuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21
Trollvik  Trollvik skole sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21
Finnsnes Rådhuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 11 til kl. 21
Finnfjord Senja VGS sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21.
Vågan  Vågan samfunnshus mand. kl. 14 til kl. 21.
Laksfjord Bygdehuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand kl. 14 til kl. 21.
Silsand Silsandhallen sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 11 til kl. 21.
Grasmyr Bygdehuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21.
Kvanli/Grasmyrskogen Midnattsli bygdehus mand. kl. 14 til kl. 21. 
Skognes Bygdehuset i Kvannåsen mand. kl. 14 til kl. 21.
Gibostad Gibostad skole sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21.
Lysbotn Ungdomshuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 21.
Botnhamn Ungdomshuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 20.
Husøy  Husøy skole - sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 20.
Fjordgård Fjordgår skole sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 20.
Vikstranda/Vangsvik Kommunehuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 20.
Stonglandet Stongl. skole sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 14 til kl. 20.
Senjahopen Havørn ung. hus sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 09 til kl. 19.
Skaland Kommunehuset sønd. kl. 16 til kl. 19 - mand. kl. 09 til kl. 19.
Gryllefjord Biblioteket mand. kl. 11 til kl. 20.
Torsken Grendehuset mand. kl. 11 til kl. 20.
Grunnfarnes Grendehuset mand. kl. 11 til kl. 20.
Medby Medby skole mand. kl. 11 til kl. 20.
Sifjord Sykehjemmet mand. kl. 11 til kl. 20.
Flakstadvåg Grendehuset mand. kl. 11 til kl. 20.

Søndag 8. september fra kl. 16 til kl. 19 (gjelder ikke alle kretser, se over).
Mandag 9. september fra kl. 09/11/14 - til kl. 20 og 21 (se over for nærmere info).

Valgstyret i Senja kommune