Høring - utbygging av bredbånd til Russevåg

Lenvik formannskap har vedtatt at strekningen Arnebyen – Russevåg skal prioriteres i videre plan for utbygging av bredbånd i kommunen. Nå ønskes innspill fra mulige leverandører.

Lenvik kommune har siden 2013 fulgt en prioriteringsliste for utbygging av bredbånd i områder som mangler tilgang på høyhastighets-nett, og hvor det ikke anses som aktuelt for kommersielle aktører å bygge ut.

Neste prioriterte strekning er Arnebyen – Russevåg.

Før arbeidet igangsettes legges saken ut til høring for å avdekke om det er kommersielle interessenter som har planer om å bygge ut i samme område, i 2019 eller nær fremtid.

Les mer om saken under Høringer

Frist for tilbakemelding er 26.6.2019.