Hovedopptak barnehager

Barn som er født innen 30. november 2018 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019. Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser.

Som følge av overgangen til Senja kommune fra 1. januar 2020 blir det ved opptak blir gjort vurderinger uavhengig av dagens kommunegrenser. Men av praktiske årsaker må søknad om plass i barnehagen for barnehageåret 2019/2020 likevel fremmes til den kommunen barnehagen er gegrafisk lokalisert i. .

Barn som er født innen 30. november 2018 har lovfestet rett til barnehageplass i hovedopptaket 2019 når det søkes innen fristen 1. mars, og barnet ikke har plass fra før.

Du kan ønske oppstart før barnet er ett år, men har ikke rett på plass før den måneden barnet fyller ett år.

Barnet har rett til plass i kommunen hvor det bor. Det betyr at dersom det ikke er ledig plass i barnehagene du har satt opp i søknaden, vil det gis tilbud om plass i en annen barnehage i kommunen.

Innbyggere i Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik kan søke på tvers av nåværende kommunegrenser som opphører 01.01.2020.

For søknad om plass i barnehager beliggende i Lenvik kommune, benyttes lektronisk søknadsskjema for neste barnehageår. Søknadsskjemaet gjelder for både private og kommunale barnehager.

Gå til siden for søknadskjema.

Søkere som står på venteliste inneværende år, må også sende søknad for neste barnehageår, 2019/2020.

Samordnet hovedopptak i kommunale og private barnehager 2019/2020 har søknadsfrist 1. mars 2019.