Informasjon om NAV kontorsammenslåing

Fra 1. januar 2020 etableres Senja kommune og Sørreisa inngår vertskommuneavtale med Senja for NAV-tjenester.

1. oktober 2019 samlokaliseres NAV-kontorene i kommunene Berg, Lenvik, Sørreisa, Torsken og Tranøy på Finnsnes. Det betyr at alle NAV-tjenester vil utføres fra NAV-kontoret i 2. etasje i Bygården på Finnsnes fra denne dato.

Timeavtaler kan bestilles hver dag mellom kl 08.30 og 14.30.

Kontoret på Finnsnes er åpent for "drop in" mandag, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 12.00 til 14.00.

I Sørreisa kommunehus er kontoret åpent hver torsdag fra kl 11.00 til 14.00.

NAV.no er åpent 24 timer i døgnet.

NAV kontaktsenter har tlf. 55 55 33 33.