Kun eFaktura rammet

Undersøkelser rundt de uforutsette problemene som har rammet faktura på kommunale gebyrer, viser at det kun er innbyggere med eFaktura som er berørt.

Faktura sendes i hovedsak ut på tre måter, - papirfaktura, AvtaleGiro og eFaktura. De to sistnevnte kan kombineres. eFaktura sendes til mottakers nettbank, men må manuelt godkjennes av mottaker i nettbanken. AvtaleGiro gjør at faktura automatisk belastes konto på forfallsdato. Forutsetningen er at det er dekning på belastningskontoen og at maksbeløpet på regningen ikke overstiges. Man får fortsatt papirfaktura i posten, men den skal ikke betales. Kombinasjonen av eFaktura og AvtaleGiro er en helautomatisk og heldigital løsning der alt håndteres i nettbanken. Man får ikke papirfaktura, og faktura blir betalt på forfallsdato.

Lenvik kommune sender fakturadetaljer over til ekstern aktør, og automatiserte og digitale prosesser sørger for at faktura kommer frem til mottaker på ønsket måte. Vanlige fakturaer blir skrevet ut, pakket og sendt ut maskinelt. Avtalegiro blir også skrevet ut, men blir også digitalt overført til kundens nettbank. eFaktura går rett til nettbank. Med ett så høyt volum Lenvik kommune har på sine utsendelser tar det flere timer før prosessen er gjennomført. 

Det synes vanskelig å entydig konkludere hva som førte til feilen ved utsendelse av fakturaer, men det kan ha vært forårsaket av ett kortere nettverksbrudd. Store deler av prosessene har gått som normalt, og kommunen har fått følgende rapport av faktureringsjobben:

  • AvtaleGiro ( 714 stk ) er levert til banken, og ligger i nettbankene med forfall den 05.12.2019.
    • Disse har fått papirfaktura i posten, med påtegnelsen: «Avtalegiro – Beløpet blir belastet Deres konto ved forfall.
  • eFaktura + AvtaleGiro ( 592 stk ) er levert til nettbanken, og ligger i nettbankene med forfall den 05.12.2019.
    • Disse har fått papirfaktura i posten, med påtegnelsen: «Avtalegiro – Beløpet blir belastet Deres konto ved forfall.
  • eFaktura ( 2124 stk ) er ikke produsert til banken, og er kun skrevet ut på papir
    • Disse har mottatt faktura pr post

Det betyr at det kun er innbyggere som kun har avtale om eFaktura som er blitt rammet. Her må fakturadetaljer legges manuelt inn i nettbanken.

Utsendelse av papirfaktura til kunder som ikke har opprettet digitale avtaler har også gått som normalt.

Alle avtaler på eFaktura og AvtaleGiro blir overdratt til Senja kommune og innbyggere trenger ikke foreta seg noe. Vi forventer at utsendelse av kommunale gebyrer for 1. kvartal 2020 fra Senja kommune vil fungere som normalt.