Registrer lag og foreninger

Lag og foreninger vil måtte registrere seg på nytt i den nye nettstedet. Det gjør du vet å benytte ID-porten.

 

For lag og foreninger i Lenvik kommune er det viktig å være registrert i kommunens register, slik at de kan motta viktig informasjon i forbindelse med høringer, utlysninger av økonomiske midler og så videre.

På den nye nettsiden, vil lag og foreninger måtte registrere seg på nytt. Dette fordi vi av sikkerhetshensyn har tatt i bruk ID-portalen og fordi mye av informasjonen som ligger på lag og foreninger i dag er utdatert.  Nedenfor finner du en detaljert redegjørelsen for hvordan du går fram.

Gå til innlogging

Slik går du fram:

For at man skal kunne registrere et nytt lag eller en ny forening i kommunes register så må man logge på løsningen. Dette gjøres ved å klikke på Opprett forening-lenken som finnes på kommunens lag- og foreningssider, og logge på med ID-porten.

For å få fullført registreringen så er det et skjema som må fylles ut. Følgende felter finnes i skjemaet:

Navn – Foreningens navn

Kort beskrivelse – En kort beskrivelse av foreningen, og hva denne står for og kan tilby.

Bilder – Mulighet for å laste opp bilder som foreningen ønsker å forbindes med. Det være seg logo eller andre type bilder.

Nettsider – Nettadresse til foreningens hjemmesider. Mulighet for å legge til flere sider.

Foreningsinformasjon – Generell informasjon om foreningen

  • E-postadresse (obligatorisk)
  • Bankkonto
  • Antall medlemmer (obligatorisk)
  • · Organisasjonsnummer
  • · Medlem av paraplyråd/forbund
  • Antall medlemmer under 20 år
  • Besøksadresse
  • Postadresse

For både Besøksadresse og Postadresse, fyll ut adresse-informasjon og klikk knappen Hent posisjon fra adresse for å hente opp og oppdatere kartet

Kategorier – Velg hoved- og underkategori som foreningen har tilbud innenfor.

Kontaktpersoner – Foreningens kontaktpersoner registreres. Minimum en person må oppgis, og settes til leder av foreningen. Klikk lenken Legg til flere kontakter for å registrere mer enn en person.

Redaktører – benyttes for å angi hvem som har tilgang til å redigere foreningens data. Flere personer kan angis ved å legge inn personnummeret deres separert med komma. Denne informasjonen vil ikke vises på web.

Lagre kladd – Knappen benyttes dersom man ønsker å lagre endringene man har gjort, for så å fortsette med utfyllingen på et senere stadium. Kommunens administrator vil da ikke bli varslet om at det er en ny forening som må godkjennes.

Publiser – Ved å klikke på denne knappen vil foreningen gjøres klar for godkjenning av kommunens administrator.