Lanserer e-Torg

Mandag 1. april lanserer Lenvik kommune en ny selvbetjeningsløsning. e-Torg gir alle rask og digital tilgang til eiendomsinformasjon, offentlige og lokale kartdatabaser, og mulighet for digital utsendelse av nabovarsel.

Lenvik kommune lanserer nye og praktiske tjenester til nytte for innbyggere og profesjonelle brukere. I den nye løsningen e-Torg finnes eiendomsinformasjon, meglerpakker, plandata, kart og nabolister som kan brukes av privatpersoner og profesjonelle aktører, slik som eiendomsmeglere, arkitekter og bygg- og anleggsbransjen.

Den nye løsningen gir fordeler både for brukerne og kommunen. Kart og eiendomsdata som tidligere har blitt hentet ut manuelt av ansatte fra kommunens digitale løsninger, vil nå stort sett behandles gjennom digitale og automatiserte prosesser. Kommunen kan bruke sine ressurser på en annen måte, og brukerne får levert de ønskede produktene raskt, i hensiktsmessig format, og totalt uavhengig av rådhusets åpningstider.

For innbyggerne vil e-Torg bety en enorm forenkling av blant annet prosessen med nabovarsel. Tidligere måtte man kopiere opp skjema til alle naboene, fylle ut disse, for så å få personlig underskrift fra de berørte naboene. Dette kunne også gjøres ved å sende rekommandert brev.  Ved å bruke elektronisk nabovarsel i e-Torg kan du nå varsle naboen direkte fra løsningen via Altinn.

Rent praktisk vil elektronisk nabovarsel sørge for at alt av nødvendige papirer som skal sendes med nabovarselet, som situasjonskart, fasadetegninger, byggetegninger med mer, sendes direkte til naboenes digitale innboks i Altinn. Naboen mottar varselet, og kan på vanlig måte komme med tilbakemelding på tiltaket, også det via Altinn.

Bestilling av meglerinformasjon for både private og proffesionelle har en tid vært tilgjengelig via Ambita Infoland, dette er nå også mulig å gjøre via e-Torg.
Ved å bestille en såkalt «meglerpakke» får man all informasjon kommunen innehar om bygg, eiendom, kommunale gebyrer og andre ting som er nødvendige ved en eiendomsoverdragelse.  

For profesjonelle brukere, som arkitekter og utbyggere vil det bety at de kan fra kontoret bestille kartdata og plandata i både 2D og 3D for bruk i prosjektering og planlegging. Det kan også bestilles områdeanalyse og datagrunnlag for ROS-analyser og konsekvensutredninger.

Løsningen lanseres i samarbeid med leverandøren Norkart, og noen få kommuner har allerede tatt dette i bruk, med gode tilbakemeldinger. e-Torg vil også bli en del av selvbetjeningsløsningene som Senja kommune vil benytte seg av. 

Trykk her for å besøke Lenviks e-Torg